เกี่ยวกับเรา

      IAD CLASS มีคอร์สเรียนเกี่ยวกับการศึกษา เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ ภาษาต่างประเทศ เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ระยะสั้นที่ใหญ่ที่สุดใน ประเทศไทย ผู้เรียนสามาถเลือกคอร์สเรียนที่เหมาะสมกับความต้องการในการเรียนของตนเอง ไม่ต้องรอเปิดห้องเรียน ไม่ต้อง กังวลเรื่องเวลาเรียน ไม่ต้องกังวลเรื่องหมดอายุ มีความยืดหยุ่นในการจัดเวลาเรียน ด้วยอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าห้องเรียนและสนุกกับการเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา