ติดต่อเรา

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

1256/9 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

โทร. 0-2243-8000 (อัตโนมัติ 15 สาย), 0-2241-8999 

แฟกซ์: ทุกหมายเลข, แฟกซ์อัตโนมัติ: 0-2241-4131, 0-2243-7666

 

Website : www.iadth.com